PRIVACY BELEID:

AIGON beschikt niet over meer informatie, dan de door u ingevoerde gegevens via de online formulieren. Op het moment dat u de gegevens invoert gaat u akkoord met de richtlijnen van het privacy beleid.

In stikte naleving van de wet ( wet no. 78-17 informatica en vrijheid van januari78 ) informeert AIGON u dat de persoonlijke gegevens in de bestanden van AIGON blijven en gebruikt zullen worden zodat wij zo goed en efficiënt mogelijk de dienst kunnen bieden.

Hierbij informeren wij u ook dat u recht heeft op toegang van uw persoonlijke gegevens, wijziging en annulering hiervan. AIGON is hiervoor verantwoordelijk, u kunt zich richten tot het marketing departement:

20th & 21st Floor Bastion Tower
Marsveldplein 5
1050 Brussel
Tel: 02 401 1411
Fax: 02 401 1412

Or by sending an e-mail to: info@aigon.be

Wij informeren u over de mogelijkheid van de uitoefening van rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet van uw persoonlijke gegevens worden AIGON verantwoordelijk voor het bestand, het aanpakken door zijn marketing afdeling, aan het Edificio Cuzco IV, Paseo de la Castellana 141 (20e etage) 28046 Madrid, of via e-mail adres info@aigon.be in de voorwaarden van de LPD.

AIGON verzekert u een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke datas. Wij zullen al het nodige doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.